Privacybeleid

Welke persoonlijke gegevens ik verzamel, en waarom

Ik vind het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Mijn gehanteerde privacybeleid is daarom neergelegd in dit privacy statement. Ik houd mij bij het verwerken van persoonsgegevens aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) stelt.

Informatie- en offerteaanvraag

Je gegevens zijn nodig voor het op jouw verzoek aanvragen van informatie, het uitbrengen van offertes  en het afhandelen van daaruit voortvloeiende transacties. Op het moment dat je informatie of een offerte bij mij opvraagt, worden je emailadres en telefoonnummer alleen gebruikt voor het versturen van de informatie of de offerte.

Als hier vervolgens een transactie uit voortvloeit, worden je gegevens opgenomen in mijn database. Ik gebruik deze gegevens alleen om persoonlijk contact met je te onderhouden. Daarnaast ontvang je mijn nieuwsbrief, waarvoor je je op elk moment weer kunt afmelden. Als ik postadresgegevens van je nodig heb, worden deze alleen gebruikt voor het sturen van facturen.

Als uit de informatie- of offerteaanvraag geen transactie voorvloeit, worden je gegevens niet opgenomen in mijn database.

Nieuwsbrief

Ik  stuur maximaal vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit, met informatie over mijn concerten en de muziek die ik uitbreng. Je kunt je op elk gewenst moment weer uitschrijven. Als je je via laurastavinoha.nl aanmeldt voor de nieuwsbrief, zal je emailadres alleen gebruikt worden voor het toesturen van de nieuwsbrief.

Analytics

Op mijn website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting en de informatieverstrekking van de website voor jou te optimaliseren. Ik maak geen gebruik van cookies.

Je data worden met niemand gedeeld

Je persoonlijke gegevens zullen nooit worden getoond, verkocht of uitgeleend aan derden. De infrastructuur en programma’s van laurastavinoha.nl zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over bezoekers kunnen krijgen. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruikt ik de emailservice Mailchimp. Hiermee is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Bewaartermijn

Je persoonlijke gegevens worden maximaal zeven jaar bewaard. Dit is de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Rechten die je hebt over je data

Je kunt me verzoeken om een exportbestand te sturen van de persoonlijke data die ik van je heb. Je kunt me ook verzoeken om persoonlijke data die ik van je heb, te verwijderen. Dit kan geen data zijn die ik verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over mijn privacybeleid, stuur me dan een email: laura@laurastavinoha.com